STRIZO® PROFCLEAN 6

STRIZO® ProfClean 6

ProfClean6 is een krachtige snelreiniger voor gelakte en ongelakte oppervlakten, zoals vloeren, machines, machineonderdelen en precisieonderdelen in iedere industrie. Voor een snelle en efficiënte verwijdering van vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotineaanslag, waxlagen, siliconen en andere hardnekkige vormen van vervuiling.

ProfClean6 wordt ook toegepast voor het reinigen van o.a. dekkleden, dieselolievlekken, hydrauliekolievlekken, rubberdoek, velgen, bilge, fenders, teak, masten, aluminium scheepsonderdelen en als vervanging voor ammoniak.

ProfClean6 is TNO gecertificeerd voor gebruik in de voedingsindustrie. Ook leverbaar in laagschuimende variant voor gebruik in schrob-/zuigmachines.

Verkrijgbaar in verpakking van 1 liter.

direct bestellen algemeen advies

Description

Aanbevolen dosering:

Normale vervuiling: 1:20 Voor het dagelijks reinigen van deuren, meubilair, apparatuur, luxafles, RVS, kunststoffen, tegels, textiel en sanitair.

Zware vervuiling: 1:10 Voor het ontvetten van zwaar vervuilde onderdelen en het verwijderen van rubberstrepen, oude waslagen, hardnekkige fruitvlekken, vuilnisemmers en toiletten.

Extreme vervuiling: 1:1 Voor het verwijderen van zware roetvervuiling en rubbersporen. Vorstvrij bewaren.

Waarschuwing: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, etiket lezen. Veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding dragen.

Bevat: SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE. <5% EDTA (tetra) natriumzout, < 5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen.

There are no reviews yet.

Be the first to review “STRIZO® PROFCLEAN 6”

You may also like…